Искате ли една част от Вашите служители да са наети отвън? Например в следните ситуации: при временно назначаване, при освобождаване/ съкращаване на персонала, в икономически несигурни времена или винаги, когато разходите и рискът от назначаване са прекалено големи.

Чрез a casa 24h можете да наемете Вашия персонал бързо и лесно без разходи и риск. При това гарантирано при най-добрите условия с марж от 2,- швейцарски франка на час. Вашата фирма не поема риск като работодател. Това означава, че не трябва да изготвяте трудов договор, регистрацията за осигуряване за пенсия за старост и наследствена пенсия, професионално обезщетение или семейни надбавки отпада. Отпадат разходите при злополука или болест, защото Вашите служители са назначени в acasa24h и получават заплата директно от нас. Така функционира нашето обслужване.

Съобщете ни Вашия персонал, както и договореното почасово или месечно възнаграждение. Вие получавате от нас трудов договор за Вашите служители и потвърждение на поръчката. След получаване на отчета за изработените часове заплатата се изплаща в рамките на 2 работни дни. Месечните заплати се превеждат автоматично на 25-о число. Ще получите фактура от нас.

Изчисляване на разходите

Изчислете разходите за Вашия индивидуален пакет услуги. Въведете желаната сума и изберете между почасово възнаграждение, дневно възнаграждение, месечна заплата или фиксирана цена. Калкулаторът ще Ви покаже веднага най-важните параметри за Вашия индивидуален модел за назначаване / модел на отчитане.