Специалистите са нужни и са търсени – но много често не могат да бъдат намерени. С a casa personal това е различно. Намирането на наистина добър персонал е нашата силна страна. a casa personal Ви осигурява точно специализирания персонал, който си представяте. Чрез наемане на персонал или посредничество, чрез поръчка за набиране на кадри или на принципа “Try & Hire” с наемане на персонал преди финалното посредничество.

Как го постигаме? С дългогодишен опит, устойчиви отношения с клиники, домове, амбулатории и други здрави заведения, както и с усет, който не може да бъде научен.

Кои сме ние, какво постигаме и как работим – независимо дали става въпрос за наемане на персонал, посредничество, Try & Hire или набиране на кадри – на базата на пет принципа. Категорично, безспорно и по неповторим начин. За да знаете какво да правите и къде ще намерите перфектния персонал. За да можем да се погрижим индивидуално за Вас и Вашите потребности, Ви предлагаме две програми: a casa personal соло програма, както и a casa personal дуо програма.

Точната структура на програмите, по какво се различават и как ще спечелите от тях ще научите в раздела „Метод на работа“. Там ще Ви представим подробно петте принципа.