Тази програма е колкото функционална, толкова и обещаваща. Тя обединява класически методи с нови идеи и уважава важните ценности. Вие търсите специалист за дадена позиция и за Вас е важно той да е наистина оптималният за Вас? Тогава сте на правилното място.

Ние разделяме нашата соло програма на четири подхода:

  • Наемане на персонал на a casa personal – за всички, които не искат непрекъснато да наемат сами персонал
  • Посредничество на a casa personal – за тези, които търсят веднага постоянни служители
  • Подход Try & Hire на a casa personal – за всички, които искат да вземат решение след пробен период от 90 дни
  • Набиране на кадри на a casa personal – за всички, които искат да ни възложат конкретна поръчка при търсенето

Кой подход е най-добрият за Вас? Бързо ще разберем това, когато се срещнем лично. Или вече знаете точно какво търсите, тогава също реагираме бързо и направо.

Нашата соло програма убеждава с интелигентност и индивидуалност. Кои сме ние, какво постигаме и как работим – независимо дали става въпрос за наемане на персонал, посредничество, Try & Hire или набиране на кадри – на базата на пет принципа. Категорично, безспорно и по неповторим начин. За да знаете какво да правите и къде ще намерите перфектния персонал.

a casa personal осигурява специализиран персонал за Вас. Как? С дългогодишен опит, устойчиви отношения с клиники, домове, амбулаторни служби и други здрави заведения, както и с усет, който не може да бъде научен. Нашата соло програма залага на класическото разпределяне „1 специалист – 1 позиция“, със специализиран персонал, който е бързо на разположение. За да може новият член на Вашия екип да започне работа незабавно.

Спечелете от нашите пет a casa принципа – най-добре веднага. На тел. 041 726 18 48 или по имейл на info@acasa-personal.ch ще Ви кажем какво можем да направим за Вас, какви специалисти предлагаме в момента и защо сме Вашият идеален партньор.

Соло принцип 1

a casa принцип:

Минимален риск

Специалистите са нужни и са търсени – но много често не могат да бъдат намерени. С a casa personal това е различно. Намирането на наистина добър персонал е нашата силна страна. a casa personal Ви осигурява точно специалистите, които си представяте. В Швейцария за Швейцария, съвсем близо и надеждно.

Нашата a casa соло програма следва мотото „Опростяване на процесите – увеличаване на перспективите“. Ние ще намерим Вашия специалист чрез наемане на персонал или посредничество, чрез Try & Hire с назначаване след „тестов период“ или с конкретно набиране на кадри. И ще намерим Вашия специалист точно с квалификациите, които търсите. Дори когато понякога това отнема време: винаги сме били и оставаме упорити при всяко ново търсене. А после? Вашият нов специалист ще дойде при Вас.

Равносметката: Вие ни се доверявате, ние намираме Вашия специалист.

Соло принцип 2

a casa философия:

Удължена гаранция

Ние знаем колко много цените трайното обслужване и дългосрочното сътрудничество. По-малко обучение, повече сигурност. Това ще получите, след като на принципа „Try & Hire“ спокойно можете да разберете дали намереният специалист е подходящ за Вас и Вашия екип. Нашето предложение към Вас: Служителят остава назначен 90 дни в a casa personal и ние му плащаме – едва след това Вие поемате отговорност. А ако пасне веднага? Тогава прескачаме етапа на наемане и веднага преминаваме към посредничество.

С a casa personal това означава: интензивно обслужване от наша страна, по-малко разходи за Вас.

Соло принцип 3

a casa процеси:

Оптимизиран процес

С предоставения, наетия или открития от a casa персонал можете да продължите да работите точно така, както сте свикнали, и каквато е философията на Вашата фирма. Срещи с екипа, отчети и повишаване на квалификацията – специалистът на a casa присъства на всичко от самото начало и постоянно. Не се пропускат важни промени, имате подкрепа във всички стъпки. Вашият нов специалист се превръща във важно основно лице и остава такова. Точно така, както изисквате от всички служители.

В сътрудничеството с нас това означава: интелигентен подход и по този начин гарантирано мотивирани служители.

Соло принцип 4

a casa преимущество:

mМотивирана работна ръка

Сътрудничеството с a casa personal Ви предлага много предимства. Едно от най-важните е: мотивирана работна ръка. Защото този, който, както е в нашата соло програма, работи при Вас на пълно или непълно работно време, знае какво се случва, осведомен е за всичко важно и не трябва да се обучава отново. Накратко: персоналът на a casa работи мотивирано, фокусирано и концентрирано. Защото с повече от 20 години опит от самото начало знаем кое е важно и кой е подходящ.

Ние ще Ви помогнем, за да не се отклонявате с търсене на жилище при смяна на местоживеенето.

Това разбираме под лоялно сътрудничество: открито общуване и 100 процента работа.

Соло принцип 5

a casa практика:

Честно сътрудничество

Под честно сътрудничество разбираме също откритата комуникация на всички засегнати страни. В началото изясняваме с Вас

  • дали да започнем търсенето според Вашите критерии = набиране на кадри на a casa personal
  • дали трябва да назначим специалиста при нас и да Ви го предоставим = наемане на персонал на a casa personal
  • дали веднага искате да назначите изпратеното от нас лице при Вас = посредничество на a casa personal
  • дали първо ще наемете персонал за 90 дни и след това ще го назначите = Try & Hire на a casa personal

Когато решите кой подход е най-подходящ за Вас, ние ще действаме. Така че максимално бързо да намерим Вашия нов сътрудник.

Как Ви звучи това? Свържете се с нас! Ще Ви обясним подробностите за нашата a casa соло програма – или направо ще преминем към посредничество. Какви специалисти търсите? Попитайте сега.