Тази програма е колкото революционна, толкова и реалистична. Тя е новаторска и уважава важните ценности. Нашата дуо програма убеждава с интелигентност и индивидуалност. В зависимост от това кого, какво и как търсите, ние Ви предлагаме в нашата дуо програма четири подхода:

  • Наемане на персонал на a casa personal – за всички, които не искат непрекъснато да наемат сами персонал
  • Посредничество на a casa personal – за тези, които търсят веднага постоянни служители
  • Подход Try & Hire на a casa personal – за всички, които искат да вземат решение след пробен период от 90 дни
  • Набиране на кадри на a casa personal – за всички, които искат да ни възложат конкретна поръчка при търсенето

Не знаете точно кой подход е най-добрият за Вас? Бързо ще разберем това, когато се срещнем лично.

Кои сме ние, какво постигаме и как работим – независимо дали става въпрос за наемане на персонал, посредничество, Try & Hire или набиране на кадри – на базата на пет принципа. Категорично, безспорно и по неповторим начин. За да знаете какво да правите и къде ще намерите перфектния персонал.

a casa personal осигурява специализиран персонал за Вас. Как? С дългогодишен опит, устойчиви отношения с клиники, домове, амбулатории и други здрави заведения, както и с усет, който не може да бъде научен. Нашата дуо програма залага на равномерното разпределяне.

Спечелете от нашите пет a casa принципа – най-добре веднага. На тел. 041 726 18 48 или по имейл на info@acasa-personal.ch ще Ви кажем какво можем да направим за Вас, какви специалисти предлагаме в момента и защо сме Вашият идеален партньор.

Дуо принцип 1

a casa принцип:

Поделен риск

Специалистите са нужни и са търсени – но много често не могат да бъдат намерени. С a casa personal това е различно. Намирането на наистина добър персонал е нашата силна страна. a casa personal Ви осигурява точно специализирания персонал, който си представяте. Чрез наемане на персонал или посредничество, чрез поръчка за набиране на кадри или на принципа “Try & Hire” с наемане на персонал преди финалното посредничество.

Често пъти имаме успех при търсенето в чужбина. Тук специалистите са готови да работят за и с нас – и по този начин за Вас –, но само ако не трябва да имигрират. Тоест: Този, който може да работи в Швейцария, но да запази основната част от живота си в родината, е готов да даде всичко с ангажираност и всеотдайност в работата.

Напълно новата a casa дуо програма следва мотото „Опростяване на процесите – удвояване на персонала“. Двама специалисти си разделят една позиция. Екипът от двамата е внимателно съгласуван и се допълва оптимално. Двамата работят редувайки се, което означава: Специалист A идва за четири седмици, през това време живее в Швейцария и работи на пълно работно време и с пълни сили – на половин заплата. Следващите четири седмици се поемат от специалист Б – също на половин заплата. Вие плащате една заплата за една позиция, разпределена между двама души. През четирите неработни седмици половината заплата продължава да се плаща.

Равносметката: Отговорността се разпределя, сигурността се удвоява.

Дуо принцип 2

a casa философия:

Двойна сигурност

Появяват се болест, отпуск, временна нетрудоспособност; понякога планирано, често пъти неочаквано, винаги трудно за изпълнение. С нашата философия за двойната сигурност отсъствието от работа се избягва преди да се появят пропуски. Един служител като резервен вариант за друг, осигурен, гарантиран и без големи разходи. Защото: Ако специалист A не може да работи, се включва специалист Б. Отпада постоянното записване и отписване, защото двамата са регистрирани 365 дни в годината.

С a casa personal това означава: оптимизирани процеси за по-малко разходи.

Дуо принцип 3

a casa процеси:

Оптимизиран процес

Концепцията за двойния персонал не увеличава, а намалява работата. Разходите се намаляват, защото двамата специалиста са и остават регистрирани през цялата година, изискващата голяма бюрокрация смяна между записване и отписване отпада. Концентрирайте се върху най-важното, а не върху актуалното състояние на персонала. То варира в зависимост от това как искате да работите с нас: с наемане на персонал, посредничество или Try & hire. Тогава специалистът остава назначен през първите 90 дни в a casa personal, Вие ще го наемете – и ако всичко е наред, специалистът ще Ви бъде изпратен. Ако това стане още в началото, пропускаме етапа на наемане и преминаваме направо към посредничеството. А ако знаете съвсем точно кого търсите? Тогава набирането на кадри на a casa personal функционира и в дуо вариант. Ще намерим двама специалисти, които си разделят позицията във Вашата фирма.

В сътрудничеството с нас това означава: интелигентен подход и по този начин гарантирано мотивирани служители.

Дуо принцип 4

a casa преимущество:

Мотивирана работна ръка

Сътрудничеството с a casa personal Ви предлага много предимства. Едно от най-важните е: мотивирана работна ръка. Защото този, както е в нашата дуо програма, който има осигурен дом, работи мотивирано, фокусирано и концентрирано. Четири седмици пълна ангажираност, четири седмици почивка вкъщи. Четири седмици се работи, четири седмици се почива. Винаги редувайки се със съответния специалист от екипа от двама души. Ние ще помогнем да не се отклонявате с търсене на временно жилище в Швейцария.

Това разбираме под лоялно сътрудничество: открито общуване и 100 процента работа.

Дуо принцип 5

a casa практика:

Честно сътрудничество

Под честно сътрудничество разбираме и откритата комуникация на всички засегнати страни. a casa personal гарантира ниво на владеене на език B2 на всички специалисти, тоест поне втората най-висока степен. За да няма на практика трудности с разбирането и работното ежедневие да преминава безпроблемно. От самото начало.

a casa personal: осигурява специализиран персонал.

Как Ви звучи това? Свържете се с нас! Ще Ви обясним подробностите за нашата a casa дуо програма – или направо ще преминем към посредничество. Какви специалисти търсите? Попитайте сега.